menu
nagłówek | header | image

Poster Presentations

Professional Posters Student Posters General Posters

General Posters

G 1. (general)
Corrective classes for people with motor dysfunctions based on the activities of the Capoeira Konin Academy
Andrzejak J.(2), Łukowski K.(1)
(1) Andrzejak J. from the State Higher Vocational School in Konin and International Association for Health Promotion, (2) Łukowski K. from the University of Łódź and International Association for Health Promotion, Poland
G 2. (general)
Artistic activities in the education of students with Down syndrome as a determinant of social inclusion
Krawiecka K.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wydział Nauk Pedagogicznych, Poland
G 3. (general)
Alternative and augmentative communication – a tool for inclusion and participation of people with complex communication needs.
Świeczkowska K.(1), Kwiatkowska A.(1)
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną PSONI Koło w Gdańsku, Poland
G 4. (general)
Polish Registry of Congenital Malformations - support for children with congenital anomalies and their families
Materna-Kiryluk A.(1), Jamsheer A.(1), Jamry-Dziurla A.(1), Wiśniewska K.(2), Latos-Bieleńska A.(1) and PRCM Working Group
(1) Chair and Department of Medical Genetics, Poznan University of Medical Sciences, Poland; (2) Epidemiology Unit, Department of Preventive Medicine Poznan, University of Medical Sciences, Poland
G 5. (general)
The good start - support for carers of people with disabilities
Zglińska P.
Assosiation FOR YES (Stowarzyszenie Na Tak), Poland
G 6. (general)
It is easier with “DOROTKOWO”. Fundacja na Rzecz Doroty Targowskiej i Jej Przyjaciół
Targowski M.(1), Słupkowska J.(1)
(1) Foundation DOROTKOWO, Poland
G 7. (general)
Birth defect as a symbol. The prospect of communicative anthropology
Żuraw H.
Instytut Pedagogiki UPH w Siedlcach, Poland
G 8. (general)
Challenges in counseling and therapy for adolescent diagnosed with ASD and with comorbid behavioral and mental health problems in the context of school and parenting conditions. Case study
Stefańska-Klar R.
State Higher Vocational School in Raciborz, Poland
G 9. (general)
Foundation for Developmental Support JA TEZ (Fundacja Wspierania Rozwoju “JA TEŻ”)
Bulczak M.
Foundation for Developmental Support JA TEZ, Poland
EU This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 733001
The views presented here are those of the authors only, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information presented here.
Projekt EUROlinkCAT otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej "Horyzont 2020", Program badań i innowacji, umowa nr 733001.
Przedstawione tutaj poglądy są wyłącznie poglądami autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionych tutaj informacji.
updated: 2022-04-06