menu
nagłówek | header | image

Contact

For all matters regarding the Conference:
MSc Anna Jamry-Dziurla
MSc Anna Jamry-Dziurla
e-mail: annadziurla@ump.edu.pl
e-mail: eurolinkcat@ump.edu.pl

Conference Office
Biuro Organizacji Konferencji
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Przybyszewskiego Street 37a
60-356 Poznań
phone: +48 61 854-76-80
e-mail: konferencje@ump.edu.pl

EU This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 733001
The views presented here are those of the authors only, and the European Commission is not responsible for any use that may be made of the information presented here.
Projekt EUROlinkCAT otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej "Horyzont 2020", Program badań i innowacji, umowa nr 733001.
Przedstawione tutaj poglądy są wyłącznie poglądami autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie przedstawionych tutaj informacji.
updated: 2022-04-06